Pokervarianter

Denna variant av poker spelar man med en vanlig kortlek som består av 52 kort, vidare behöver man penna och papper för att skriva upp poängen. Det finns flera olika uppsättningar regler för hur detta spel går till och många familjer och kompisgäng har sin egen variant. Den variant av regler som presenteras här är den som vi på redaktionen känner till helt enkelt.

Börja spela

Man börjar så klart med att en person börjar blanda kortleken och sedan delar den personen ut fem kort till varje spelare. Detta är den hand man börjar med. Nu gäller det för varje spelare att välja om den ska spara några kort och vilka man vill bli av med. Det gäller så klart att skapa den bästa pokerhanden. Så slänger man de kort man vill bli av med och den som delat ut korten delar ut lika många nya kort till varje spelare som den slängt så att man åter har fem kort på hand. Om en spelare väljer att slänga endast ett kort i detta första ”byte” så säger den spelaren ”ett öppet”. Det betyder att den som delar tar det översta kortet i högen och visar det så att alla kan se. Sedan väljer den spelare som ska ha ett kort om den vill ha det eller inte. Vill han eller hon inte ha det visade kortet så får spelaren ett dolt kort.

Byten

Nu när första ”bytet” har skett så ska varje spelare tillkännage om han eller hon ”har något” på hand eller inte. Så om någon har ett par ska denne spelare säga det, den som har den kombination som ger högst poäng får poängen. Det vill säga att även om du har ett par får du kanske inte poäng för det om någon annan har en kombination som ger högre poäng.

Så sker nästa ”byte” och det går till precis som det förra, man slänger de kort man inte vill ha och får nya så att man åter har fem kort på hand.

Chicago!

Nu är det så dags att spela ut korten. Det är vid detta tillfälle som man har chansen att säga ”Chicago”. Om en spelare har minst 15 poäng och känner sig säker på att vinna utspelet så kan han eller hon säga Chicago. Då måste den spelaren vinna utspelet, gör han eller hon det får den spelaren 15 poäng. Om personen inte lyckas så går spelaren 15 poäng minus.

Utspel

Utspelet går till så att den personen som sitter först efter den som delat börjar med att lägga ut ett av sina kort. Nu gäller det att följa färg för nästa spelare och helst lägga ett kort som är högre än det förra. Den som lägger högst i färgen när alla lagt får börja nästa utlägg, så fortsätter man tills alla lagt ut alla sina kort och någon vinner utspelet. Nu räknar man ihop poängen, den spelare som hade högst poäng på hand får den poängen. Den som vinner utspelet för fem poäng för det.

Räkna poäng:

Ett par – 1 poäng
Två par – 2 poäng
Triss – 3 poäng
Fyrtal – 4 poäng
Stege – 5 poäng
Kåk – 6 poäng
Färg – 7 poäng
Vinna utspelet – 5 poäng
Chicago – 15 poäng
Köpstopp

När en spelare har kommit upp i 42 poäng så får han eller hon inte byta vid bytena längre. Det kallas för att man hamnat på ”Köpstopp”. När en spelare har fått 52 poäng så gäller det för denne att vinna ett utspel. Gör han eller hon det så vinner den spelaren hela spelet.